Nyheter

Slattenpatten - Nytt fynd på Bornholm

Skriven av Jesper Skaane Bendix de

Upptäck "Slattenlangpat" - Ett Nytt Arkeologiskt Fynd på Bornholm En värld av mystik och historia öppnar sig med de senaste arkeologiska fynden på Bornholm. I Guldhålet vid Rønne har arkeologer gjort en anmärkningsvärd upptäckt av guldgubbar, som nu kopplas till en gammal dansk folksaga. Tidskriften Skalk rapporterar om denna spännande upptäckt, som kastar nytt ljus över våra förfäders liv och tro. En speciell figur sticker ut bland fynden - en kvinnlig figur som bara mäter fyra centimeter och väger tre gram. Denna lilla skulptur kan mycket väl vara den enda i sitt slag, inte bara i Danmark, utan i hela...

Läs mer →