Integritet

Integritetspolicy

Vi behöver följande information när du handlar hos oss:

Namn, adress, tel. och e-postadress.

Vi registrerar och avslöjar den personliga information som behövs för att leverera föremålet till dig.

Vad delar vi med andra:

Dina personuppgifter används på följande sätt:

- Av oss, för att packa din beställning

- Skapa paketetiketter genom att skicka etiketter så att din beställning kommer

- Av Epay för att säkert hantera din betalningsinformation

Vi arbetar bara med databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Personuppgifterna registreras hos Ydale.dk och lagras i fem år, varefter informationen tas bort.

Vi samarbetar också med ett antal andra företag som lagrar och bearbetar data. Företag bearbetar bara information för våra räkning och får inte använda den för sina egna ändamål.

Vi arbetar bara med databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Datahanteraren på ydale.dk är Jesper S. Bendix.

Du har rätt att få information om vilken information vi behandlar om dig.
Om du tror att informationen är felaktig har du rätt att få den korrigerad. I vissa fall har vi en skyldighet att ta bort dina personuppgifter om du begär det. Det kan till exempel. vara om dina data inte längre behövs för det ändamål som vi skulle använda dem för. Du kan också kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen. Du kan skriva till oss på: info@ydale.dk

överklaganden

Om du som konsument vill klaga på ditt köp, vänligen kontakta oss via e-post. e-post: info@ydale.dk Om vi inte hittar en lösning kan du skicka ett klagomål till:

Centrum för klagomål
House of Names
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Om du är bosatt i ett annat EU-land än Danmark kan du klaga till Europeiska kommissionens online-klagomålsportal här - http://ec.europa.eu/odr

Formulär för uttag av modell

(Detta formulär kommer att fyllas i och returneras endast om ångerrätten åberopas)

Till:

Ydale.dk
Wæbersvej 15
4000 Roskilde
Info @ Ydale.dk
Tel: 9390 9794
CVR: 29675120

Jag förklarar härmed att jag vill utöva ångerrätten i samband med mitt köpeavtal på följande varor / tjänster:

__________________________________________________________________________________

Beställt på: _______________________________
Mottagen på: _______________________________

Konsumentens namn: ______________________________________________________________________

Konsumentadress: ___________________________________________________________________

Konsumentens underskrift: _________________________________________ Datum: _________________

(endast om innehållet i formuläret kommuniceras på papper)