Livsmedelsmyndighetens kontroll

Eftersom vi säljer mjöd är vi naturligtvis registrerade hos Livsmedelsverket. Vår information kan ses här: