Jellingsten Hängsmycke 925s Sterling Silver

Jellingsten Hängsmycke 925s Sterling Silver

06-316-5
  • 2 194 kr


Endast 1 tillbaka

Jellingstenen som hängsmycke, gjord av äkta 925s Sterling Silver!

Jelling och berättelsen om de 3 Jellingkungarna är hur danska och vikingatska som helst, så självklart måste vi också kunna erbjuda Jellingstenen som halsband.

Detta är ett av våra tyngsta silverhängen. Och om du gillar äkta smycken så blir det inte mycket mer äkta än så här!

Hänget är 2,5 cm högt och 2,5 cm brett. Hålet som kedjan måste passera är 5 mm och alla kedjor på 5 mm eller mindre passar därför detta hängsmycke.

Nedan kan du läsa mer om Jelling och Jellingstenen.

Det är svårt att avgöra när den stora Jellingstenen restes, men troligen restes den mellan 960 och 985 av Gorm och Thyras son Harald Blåtand i Jelling till minne av sina föräldrar. Stenens inskrift berättar också om Haralds förtjänster. Han enade Danmark och gjorde danskarna kristna. Stenen består av tre olika sidor. Ena sidan är graverad med runor, den andra sidan består av ett mytiskt odjur och på stenens tredje sida finns en korsfästelsesbild av Kristus.

Stenen är gjord i Mammenstil, en av den sena vikingatidens stilperioder. I själva ristningen bär stenen stämpeln av västeuropeiskt inflytande. I motsats till det traditionella nordiska med djupa fördjupningar i hård granit har denna sten blivit frihuggen, så att drakslingan och den övriga dekorationen bildar en platt relief. Det är en teknik som används för mjukare sandsten i t.ex. Tyskland och England. De enda relieferna i nordisk stil är gjorda av kalksten eller sandsten. Den enda direkta europeiska parallellen är irländska granitkors. Själva runinskriften är också gjord enligt den västeuropeiska traditionen, istället för den traditionella vertikala eller bandformade texten har denna sten text i horisontella linjer. Denna följer den latinska formen och imiterar därmed ett dokument nedskrivet på pergament. Preben Meulengracht Sørensen har påpekat att detta markerar en förändring i hur runstenen användes. Traditionellt hade syftet med inskriptionen varit att beskriva och vidmakthålla, medan denna sten hade ett kommunikativt syfte; det var att berätta kungens budskap. På den grunden har Meulegracht-Sørensen beskrivit denna sten som en av de äldsta relikerna från den begynnande latinska skriftkulturen i Norden.

Stenen kallas ofta för "Danmarks dopbrev", och den restes också i syfte att förkunna kungens dop och därigenom etablera kristendomen som landets statsreligion. Stenen markerar en av de viktiga faserna i den långa process som ledde fram till religionsbytet i Norden. Kristus som avbildas på stenen liknar inte den lidande gestalten som man kände till några hundra år senare. Här avbildas han som en triumferande kung som klättrar i Livets Tröd, d.v.s. Korset. Den är alltså närvarande även om den inte avbildas direkt. Kristus på Jellingstenen är en St. Hjälparfigur, d.v.s. en klädd Kristus med skor och handskar på. I Danmark finns annars bara en Skt. Medhjälpare avbildad på kyrkklockan i Kværs från 1422, som kom från Kliplev.

Översättning av runorna: Kung Harald beordrade att göra dessa kumlar efter Gorm till sin far och Thyra till sin mor - den Harald som erövrade hela Danmark och Norge och gjorde danskarna till kristna.

- Wikipedia


Vi rekommenderar också